Privat

Försäljningsvillkor (privat)

Här kan du bekanta dig med EC Admin ABs försäljningsvillkor som gäller när du handlar i vår webbutik.

Generellt sett

Försäljningsvillkoren tillsammans med din beställning, bekräftad genom en orderbekräftelse, utgör den övergripande avtalsgrunden för köpet. Försäljningsvillkoren och annan information på www.ergocontech.se finns endast på Svenska.

För att kunna handla på www.ergocontech.se måste du vara 18 år.

Om dessa försäljningsvillkor kräver skrivning, uppfylls detta med e-post, SMS, brev eller liknande.

1. Parter

”Säljare” är: EC Admin AB

Kontaktuppgifter för EC Admin AB visas nedan, medan kontaktuppgifter för Partners kan hittas genom att klicka på länken för varje partner som visas i samband med artikeln.

Information om EC Admin AB:

Org.nr: 556389-8898

– Huvudkontorsadress: 242 96 Hörby

– e-post: info@ergocontech.se

”Säljare” kallas nedan ”vi”, ”oss” eller ”säljare”. Köpare är: den person som anges som köpare i beställningen och nedan kallas ”du”, ”du”, ”din” eller ”din”.

2. Handla i webbutiken

Här har vi beskrivit köpprocessen så att du alltid kan känna dig trygg när du handlar online.

1. Ta reda på information om produkterna

2. Välj önskad produkt

3. Lägg i kundvagn

4. Välj frakt och betalningsmetod

5. Möjlig registrering av kundprofil hos EC Admin AB

6. Kontroll av beställningen

7. Bekräfta din beställning och acceptera försäljningsvillkoren

8. Få orderbekräftelse

3. Din beställning

När vi får din beställning kommer vi att bekräfta beställningen och automatiskt skicka en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du angav. Läs orderbekräftelsen noggrant när du får den och kontrollera om orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan acceptera eller avvisa. Om du har beställt mer än en produkt kan du få produkterna i separata leveranser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den, om produkten är slutsåld. I händelse av en slutsåld situation kommer du att meddelas om detta, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du kommer att ha möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar som vi anger i förhållande till din beställning, eller annullera beställningen. Dessutom görs reservationer om annullering av beställningar avsedda för återförsäljning.

Om det har förekommit skriv- eller tryckfel av betydande storlek från säljarens sida, i annonser och liknande. och / eller i webbutiken som överstiger 15% av det normala priset, kan säljaren ensidigt ändra, radera eller avvisa en beställning. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande.

Vi har möjlighet att göra ändringar tills varan skickas från vårt lager. Om artikeln har skickats från vårt lager måste du använda din ångerrätt.

 4. Betalning

När du handlar på vår hemsida hanterar EC Admin AB eller Stripe betalningen.

Alla priser inkluderar moms. Beställningsöversikten inkluderar alla kostnader som är förknippade med artikeln, t.ex. portokostnader, frakt, förpackning etc.

Som betalningsmedel kan du välja mellan de betalningsmetoder vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst är din betalkortinformation krypterad. När vi har mottagit din beställning gör vi en reservation på ditt betalningsmedel för att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar för att täcka inköpspriset och slutföra transaktionen. Om bokningar inte kan göras förbehåller vi oss rätten att annullera bokningen. Du kommer att få information om sådan avbokning.

Om du använder ett betalkort som betalningsmetod kommer du att debiteras när vi bekräftar din beställning och beställningen har behandlats hos oss. Detta gäller även vid förbeställning av produkter som kommer att finnas tillgängliga i förväg eller har ett obekräftat leveransdatum.

Om du får ett erbjudande om finansiering som betalningsmetod undertecknas avtalet med villkor elektroniskt av dig under betalningsprocessen. Detta är ett avtal mellan dig och vår finansieringspartner (Stripe). Kontoinnehavaren samtycker till att kontot debiteras ränta på det utestående beloppet vid en viss tidpunkt, och att detta är kostnader som är utöver vad som visas i webbutikens orderöversikt. I händelse av utebliven betalning debiteras kontot med dröjsmålsränta i enlighet med Lag om ränta vid sen betalning etc. av 17.12.76 nr 100. Avgift debiteras i enlighet med inkassolagen av den 13.05.88 nr 26.

För prenumerationsköp där ett avtalat belopp ska dras av, till exempel varje månad, kommer dina betalningsuppgifter att sparas krypterade och säkra hos vår betalningsförmedlare och kan användas av vår leverantör för att slutföra transaktionen. Samtycke till detta erhålls också från dig i köpprocessen.

5. Returrätt i samband med öppet köp

För köp där EC Admin AB är säljare erbjuds privatpersoner en 14-dagars returrätt.

Kontakta EC Admin AB via e-post: info@ergocontech.se för att ordna retur.

6. Leverans och fördröjning

Leverans av produkterna sker på det sätt som anges i orderbekräftelsen. Vi har risken för produkterna tills de tas över av dig, dvs när du har fått produkterna i ditt ägo.

När du levererar hem med en leverans, kom ihåg att du är ansvarig för att det är möjligt att transportera produkterna till bostaden. För hemleverans måste du vara på plats för att ta emot varorna och vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Om du har beställt transport av produkter, kom ihåg att du är ansvarig för att skydda golv, väggar och mer. Baserat på HSE-krav är våra transportföretag skyldiga att behålla godkänd skyddsutrustning såsom skor.

Avbokning av hemleverans måste göras senast två arbetsdagar före avtalad tid. Om leverans inte kan utföras på grund av ett hinder i bostaden, eller om avbokningen sker för sent, förbehåller vi oss rätten att inte återbetala fraktkostnaden.

Om leveransen av produkterna är försenad, kommer vi att ge dig information så snart vi har kunskap om den, tillsammans med information om och eventuellt när leveransen kan äga rum, eller om produkten / produkterna är slutsålda. Vi ger dig valet mellan att behålla ordern, ställa in ett nytt leveransdatum eller att annullera beställningen med återbetalning av det betalade beloppet.

Om du har beställt mer än en produkt kan du få produkterna i separata leveranser.

7. Klagomål

Efter att du har mottagit produkterna rekommenderar vi att du snarast kontrollerar om leveransen är i enlighet med orderbekräftelsen, om produkterna har skadats under transporten eller om produkterna annars har defekter eller defekter.

Om produkterna har fel eller defekter kan du, beroende på omständigheterna, kräva korrigering av defekten, utbyte, prisreduktion, kompensation eller att köpet annulleras. Säljaren kan kräva att reparera artikeln om det är omöjligt att få en ny, till exempel om artikeln inte längre produceras eller att det medför en orimlig kostnad. Meddelande om defekter i produkterna kan skickas till oss muntligen eller skriftligen. Detta måste göras inom rimlig tid efter att du upptäckt felet eller defekten. Du har dock alltid minst två månaders reklamationsperiod. Av bevisskäl rekommenderar vi att klagomålet skickas till oss skriftligen. Rätten att klaga gäller i två år efter att du tog över produkten, eller i fem år om produkten är avsedd att vara betydligt mer än två år. Klagomål måste riktas till säljaren av produkten i fråga, dvs EC Admin AB (eller Partner i de fall varan inte har sålts av EC Admin AB)

8. Ångerrätt

Ångerrätten ger dig rätt att säga upp ditt köp. Ångerrätten gäller varor och vissa tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast 14 dagar efter att du mottagit leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, främst genom att använda den mottagna ångerrätten eller skriftligen via brev, e-post, med hänvisning till beställningsnummer.

Om du inte har fått någon ångerrätt i orderbekräftelsen eller vid leveransen av produkterna förlängs denna tidsfrist till tolv månader efter det att varan har mottagits.

För att ångerrätten ska kunna genomföras måste produkten ha levererats till oss i ungefär samma kvantitet och skick som du fick den. Alla produkter måste returneras till säljaren inom rimlig tid. Varje returförsändelse måste betalas av dig.

Säljaren är skyldig att återbetala det du har betalat, inklusive porto för leveransen, hanteringsavgift, tullavgifter, insamlingsavgift etc. Återbetalningar måste göras inom fjorton dagar efter att säljaren mottagit produkten från dig eller samlingsnot eller så att produkten görs tillgänglig för säljaren.

Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalförpackningen, tillsammans med ångerrätten som mottagits med produkten.

Vid köp från Partner måste varan returneras till Partner, se information från Partner i samband med köpet.

Köparen kan inte ångra köpet av föremål som snabbt försämras, föremål som till sin natur inte kan returneras, eller ljud- och videoinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen är trasig.

Köparen kan inte ångra köpet av skräddarsydda varor eller brådskande reparationer i sitt eget hem.

När du köper digitala, nedladdningsbara produkter som spel och programvara räknar vi med att produkten levereras när du trycker på ”Se detaljer” på Mina sidor. Detta är detsamma som att bryta förseglingen på en fysisk produkt och orsaka förlust av ångerrätten.

9. Personlig information

Vi behandlar i princip endast personlig information som du tillhandahåller oss och som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

I de fall vi också behandlar personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka information om erbjudanden etc., görs detta bara när du har samtyckt till det.

Innan du samtycker måste du informeras om vad informationen ska användas för och av vem. Vi förbehåller oss rätten att begära ett personnummer för att kunna kontrollera kreditvärdigheten vid kreditköp eller födelsedatum för att kontrollera om våra kunder är över 18 år.

Din personliga information kommer endast att avslöjas för andra när:

* du har samtyckt till utlämningen, eller

* när det är nödvändigt för oss att genomföra avtalet med dig, eller

* i lagstadgade fall.

Om du har frågor om personlig information relaterad till dig, eller vill använda dina rättigheter till rättelse, blockering, radering etc. enligt personuppgiftslagen kan du kontakta oss via e-post på info@ergocontech.se

10. Försäljningslöfte

Vi har en panträtt på de levererade produkterna tills köpeskillingen inklusive ränta och kostnader har betalats i sin helhet.

11. Tvister

Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i minnet. Om detta inte lyckas kan du föra ärendet till konsumentrådet nära där du bor. Parten i ärendet är Säljaren, dvs EC Admin AB eller Partnern. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo.

Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga EC Admin Aktiebolag eller Partnern. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.

12. Prenumeration

Om du har köpt ett abonnemang eller en produkt med ett abonnemang accepterar du leverantörens villkor och EC Admin ABs villkor. Genom att godkänna detta avtal godkänner du också att en kreditcheck kommer att utföras av dig och att vi kan annullera försäljningen om du inte får en godkänd kreditcheck från leverantören.

Du måste vara 18 år för att kunna beställa ett abonnemang.

13. Garanti

Produkten levereras med garantierna från tillverkaren av produkten eller EC Admin AB

leverantörer var tvungna att ge till EC Admin AB. Kunden får ingen ytterligare garanti på produkten från EC Admin AB. En påbörjad garantiperiod kommer inte att förlängas till följd av att EC Admin AB korrigerar fel och / eller saknas eller åter levererar produkten.