Ergo Contech
logo


Inclusive Eye Gaze Learning Curve

(Attention and Looking, Exploring and Playing og Choosing and Learning)

Nedlastbar versjon med aktiveringskode

1 bruker PC Art.nr:7605

5 brukere PC Art.nr:7606

10 brukere PC Art.nr:7607


Inclusive Eye Gaze Attention and Looking

(Programvare for å kartlegge hvordan blikket brukes.)

Nedlastbar versjon med aktiveringskode

1 bruker PC Art.nr:7466

5 brukere PC Art.nr:7467

10 brukere PC Art.nr:7468

logo

Inclusive Eye Gaze Exploring and Playing

(Programvare for utforsking og lek.)

Nedlastbar versjon med aktiveringskode

1 bruker PC Art.nr:7567

5 brukere PC Art.nr:7568

10 brukere PC Art.nr:7569

logo

Inclusive Eye Gaze Choosing and Learning

(Programvare for valg, utforsking og tidlig læring.)

Nedlastbar versjon med aktiveringskode

1 bruker PC Art.nr:7599

5 brukere PC Art.nr:7600

10 brukere PC Art.nr:7601

logo
Inclusive Eye Can Fly

(Flyspill og oppdagelse)

Nedlastbar versjon med aktiveringskode

1 bruker PC Art.nr:7296

5 brukere PC Art.nr:7297

10 brukere PC Art.nr:7298

logo