Ergo Contech
logoEyeGaze Education Art.nr:7624

Pakke med programvare og myGaze øyestyringsenhet for pc. Inneholder programvaren Attention and Looking, Exploring and Playing, Choosing an Learning og nedlastbar versjon av EyeMouse Play. Programvare for å kartlegge hvordan blikket brukes. Testing og trening for å finne ut det er mulig å bruke øyestyrt kommunikasjonssystem. Mulig å få en indikasjon på om det foreligger neurologisk synstap. Se Demovideo .